Živnostenský list
Zámečnictví 

Živnostenský list vydaný Okresním úřadem v Přerově, referátem okresního živnostenského úřadu

čj.: ŽÚ-1848/2391/00;   ev.č. 380801-24149-01

 

 
Živnostenský list
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona.

Živnostenský list vydaný Obecním živnostenkým úřadem Městského úřadu v Hranicích

čj.: ŽÚ-00/Vo/HF0622/04327H  ev.č. 380803-4100-01

 

  


Živnostenský list
Příprava a vypracování technických návrhů

Živnostenský list vydaný Městským úřadem v Hranicích odborem Obecní živnostenský úřad

čj.: OŽÚ/7190/07;  ev.č. 380803-52104 


Živnostenský list 
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 

Živnostenský list vydaný Městským úřadem v Hranicích odborem Obecní živnostenský úřad

čj.: OŽÚ/7192/07;  ev.č. 380803-52103

  


Živnostenský list
Činnost technických poradců

Živnostenský list vydaný Městským úřadem v Hranicích odborem Obecní živnostenský úřadnbsp;

čj.: OŽÚ/27729/07;  ev.č. 380803-52595

 
Osvědčení 
Registrace DPH 

Registrace u Finančního úřadu v Hranicích;

čj.: 62454/07/394900/6052

 

 

 
Osvědčení 
o zápisu ochranné známky

Úřad průmyslového vlastnictví ČR

číslo: 315623

 

 

 
Cerifikát 
ZwCAD Professional - licence

Registrace u fy.Techsoft v Popradě

registrační číslo: 2005SR02999

 

 

 
Certifikát  
TDS Technik komplet - licence

Registrace u fy. Techsoft v Prazenbsp

licenční číslo: 1317483

  

 
 
Copyright © 12-2017 GTC Plus ®, Rezkova 1669,753 01 Hranice I-Město, IČ: 65914635, DIČ: 7309015681    |  All Rights Reserved