Předmětem naší činnosti jsou komplexní služby v oblasti návrhů, výroby a montáže jednoúčelových strojů, zařízení a technologických linek zaměřené na odvětví průmyslové výroby stavebních hmot, úpravy a zpracování nerostných surovin, zařízení pro chemický a gumárenský průmysl a některá zařízení potravinářského průmyslu. Součástí naší činnosti je i výroba a montáž ocelových konstrukcí a dílů. Poskytujeme konstrukční a poradenskou činnost při vývoji, výrobě a opravách jednoúčelových strojů, technologických linek a zařízení a technickou podporu při uvádění linek do provozu
 
Disponujeme pracovníky, kteří májí v uvedených oborech dlouholeté zkušenosti. Firma disponuje širokým spektrem montážního nářadí, montážních kontejnerů, plně vybavených pro externí montáže a montážní a servisní vozidla.
 
Všem zákazníkům se snažíme maximálně vyhovět. Nabízíme kvalitu odpovídající požadavkům zákazníka za velmi příznivou cenu. 
  
Hlavní výrobními činnostmi firmy jsou výroba jednoúčelových strojů, kovovýroba, svářečské práce, montážní a demontážní práce, servisní činnost, to vše podporované vlastní konstrukční a technickou kanceláří.

 Historie

Firma se od svého vzniku v roce 1997 zabývá zámečnickou výrobou, montážní a servisní činností v oblasti strojírenství. Od roku 2007 se rozsah činnosti firmy rozšířil o konstrukční kancelář a poradenskou činnost ve strojírenství.

více>>>
 
 Říjen 2017  
Dodávka a uvedení do provozu technologického zařízení pro dávkování intenzifikátorů mletí cementu pro Cement Hranice, a.s.
   
Listopad 2013  
Hledáme spolupracovníky
 
Září 2013  
Prodloužení, repase a montáž pásového dopravníku pro fy. Aliacem s.r.o. určeného pro dávkování pneumatik HOLCIM Turňa nad Bodvou - Slovensko.
 
Květen-Červenec 2013  
Úprava pásového dopravníku a dodávka nosné ocelové konstrukce zásobníku pro fy. Aliacem s.r.o. určeného pro dávkování TAP v cementárně CEMMAC Horné Srnie - Slovensko.
 
Květen 2013  
Provedena dodávka listových klapek a deskového uzávěru pro fy. Aliacem s.r.o. určené pro dávkování uhelného prachu v cementárně FCL Lukavac - Chorvatsko.
 
Únor 2013  
Provedena dodávka a montáž rekonstrukce přívodu tepla a materiálu do sušícího bubnu v provozu sušárny strusky v Cement Hranice,a.s.
 
Leden 2013  
Provedena montáž čepu a ložiska cementového mlýna v CEMMAC-Horné Srnie (SK).

Provedena oprava pneumatických dopravních žlabů v CEMENT HRANICE, a.s.

Provedena montáž separátoru kovových předmětů v třídícím okruhu CM 5-8 v CEMENT HRANICE, a.s.
 
Prosinec 2012  
Dokončení dodávek a montáže korečkového pásového dopravníku pro dopravu cementu v Cement Hranice, a.s. Dílo bylo provedeno v rámci projektu "Rozšíření doprav cementu"
 
Červen 2012  
Dokončení dodávek a montáže a následné uvedení do provozu dopravních cest cementu do chladiče cementu v Cement Hranice, a.s.
 
Květen 2012  
Dokončení montáže a uvedení do provozu odběrného místa cementu ze sila a dopravních cest nakládky VLC do autocisteren v Cement Hranice, a.s. Součástí úprav linky bylo i začlenění zařízení pro separaci hrudek skládající se z vlastního odlučovače s deskovými uzávěry, vibračního třídiče a vertikálního šnekového dopravníku.
 
Duben 2012  
Vážení obchodní přátelé. Dovolte, abychom Vás informovali o změně místa naší kanceláře. Od 2.4.2012 nás najdete v na adrese Bělotínská ulice, 753 01 Hranice.
 
Únor 2012  
Uvedení do provozu technologie na skladování a dávkování popílku do procesu výroby cementu v Cement Hranice, a.s.
 
Leden 2011  
Uvedení do provozu chlazení rotační pece v Cement Hranice, a.s.
 
Prosinec 2010  
Dne 8.12.2010 bylo Úřadem průmyslového vlastnictví zapsáno do rejstříku ochranných známek logo GTC Plus.

Listopad 2010  
Zprovoznění pásového dopravníku pro dopravu křemičitých slévarenských písků v Cement Hranice, a.s.
 

 

Copyright © 01-2018 GTC Plus ®, Rezkova 1669,753 01 Hranice I-Město, IČ: 65914635, DIČ: 7309015681    |  All Rights Reserved