KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÁ KANCELÁŘ - provádíme konstruktérskou činnost ve strojírenství,  vč. vypracování technologických návrhů a projektů zařízení.  Tyto činnosti provádíme pro široké hospodářské spektrum. Jedná se zejména o odvětví jakými jsou těžba a úprava nerostných surovin, výroba stavebních hmot, chemický, hutní  nebo potravi-nářský průmysl a zařízení pro zemědělskou výrobu.
  Provádíme vlastní vývoj, který aplikujeme zejména v našich výrobcích a jejich modifikacích. 
   Na přání zákazníka dodáváme komletní výkresovou dokumentaci od fáze studie až po výrobní výkresy. Součástí dodávek je i technická dokumentace výrobku, jako jsou technické zprávy, technické a dodací předpisy a podmínky, prohlášení o shodě a pod.
   Po dohodě se zákazníkem dodáváme výrobní dokumentaci dle zadané technologie výroby a v požadovaných standardech a normách (ISO, EN, DIN, ČSN).
   Další naší činností je překreslování výkresové dokumentace z "papírové"  do digitální podoby.
   Na základě prostudování a proměření stávajícího výrobku provádíme, při neexistenci jeho dokumentace, jeho zkreslení nebo zaměření.   
   Dokumentaci dodáváme v papírové podobě nebo v elektronické podobě na nosicích CD - ROM ve formátech dwg, dxf, doc, xls, jpg, bmp.
  V rámci činnosti technické kanceláře provádíme poradenskou činnost ve strojírenství a dozorovou činnost (šéfmontáž) při montážích, demontážích a opravách strojního zařízení a technologických celků. Provádíme zaměření polohy a tvaru těchto zařízení.-
-

-
-

-
-


Copyright © 12-2017 GTC Plus ®, Rezkova 1669,753 01 Hranice I-Město, IČ: 65914635, DIČ: 7309015681    |  All Rights Reserved