Šnekový dopravník  
Šnekový dopravník se používá k dopravě sypkého, zrnitého nebo drobně kusového materiálu jako jsou cement, písek, popel, odprašky, mletého nebo drobného uhlí a v zemědělství a potravinářství pro dopravu obilí a podobných produktů. Šnekové dopravníky dopravují materiál ve vodorovném, svislém (vertikálním) nebo šikmém směru. Konstrukce a dopravní výkon každého šnekových dopravníku je řešen dle konkrétního použití a požadavků. Šnek je umístěn v trubce nebo přístupovém žlabu.Korečkový elevátor  
Korečkový elevátor se používá k dopravě sypkého, zrnitého nebo drobně kusového materiálu jako jsou cement, písek, popel, odprašky, mletého nebo drobného uhlí a v zemědělství a potravinářství pro dopravu obilí a podobných produktů. Dopravník není vhodný pro dopravu lepkavých materiálů.Pásový dopravník
Pásový dopravník se používá k dopravě sypkého, zrnitého nebo kusového materiálu jako jsou cement, písek, kamenivo, popel, uhlí a podobných produktů.


Článkový (kabelkový) dopravník 
Článkový dopravník se používá k dopravě sypkých hrubozrných materiálu jako je např. slínek, písek, uhlí a podobné produkty. Velikost frakce je závislá na velikosti dopravníku. Dopravník je vhodný pro dopravu materiálu s teplotou do 220C.


Řetězový dopravník - REDLER
Článkový dopravník se používá k dopravě sypkých hrubozrných materiálu jako je např. slínek, písek, uhlí a podobné produkty. Velikost frakce je závislá na velikosti dopravníku. Dopravník je vhodný pro dopravu materiálu s teplotou do 250C.


Šnekový podavač
-


Šnekový dopravník vertikální
-


Pneumatický dopravní žlab
Pneumatický dopravních žlabů se používá k dopravě sypkých materiálu jako jsou cement, vratná krupice, vápno a podobné produkty. Velikost frakce je závislá na velikosti dopravníku.


Prvky pneumatické dopravy
Válcový regulační uzávěr viz. katalogový list VRU.


Pásový podavač
Pásový podavač se používá k podávání prachovitých i zrnitých materiálů jako jsou cement, krupice, vápno, písek, štěrk, kamenná drť a podobné produkty.


Roštnicový podavač
Roštnicový podavač se používá ke stejnoměrnému podávání těžkých hrubozrných materiálu jako je např. lomový kámen.


Článkový podavač
Článkový podavač se používá k podávání sypkých středně a hrubozrných materiálů.


Talířový podavač
Talířový podavač se používá k dopravě sypkých materiálu jako jsou cement, vratná krupice, vápno, uhlí, kamenná drť a podobné materiály.


Řetězový clonový podavač
Řetězový clonový podavač se používá k podávání kusového materiálu jako je drcený kámen (frakce cca 150-700mm).


Turniketový podavač
Turniketový podavač se používá k podávání suchých, sypkých a nelepivých materiálu ze zásobníků.


Válcový uzávěr regulační
Válcový uzávěr se používá k uzavírání a regulaci toku suchých, sypkých a nelepivých materiálu. Tímto uzávěrem lze dávkovat množsví materiálu vstupujícího do výrobní technologie.


Deskový uzávěr
- - - -


Segmentový uzávěr
- - - -


Kývavá klapka
- - - -


Žaluziový uzávěr
- - - -


Tyčový uzávěr
- - - -


Rozbočka
- - - -


Zásobníky, sila, bunkry
- - - -
Průmyslové oplocení, kryty, brány
- - - -
Copyright © 12-2017 GTC Plus ®, Rezkova 1669,753 01 Hranice I-Město, IČ: 65914635, DIČ: 7309015681    |  All Rights Reserved