Níže uvedený seznam servisních a rekonstrukčních prací uvádí jen krátký výčet realizovaných zakázek v této sekci. Naše organizace provádí v rámci této činnosti údržbu a servis strojního zařízení na úrovni drobných až generálních oprav, vč. dodáveky náhradních dílů či celých celků strojního zařízení.

Rekonstrukce korečkového dopravníku  
Výměna pohonu, dopravního pásu a kabelek korečkového pásového dopravníku v Cement Hranice,a.s.Opravy strojního zařízení  
Provádění oprav strojního zařízení v Cement Hranice,a.s. během zimní odstávky technologie rotační pece v roce 2007.Modernizace pohonů DP  
Provedení nahrazení původních zastaralých pohonů pásových dopravníků pro dávkování komponent do cementových mlýnů novými pohony fy. Nord. Zákazník Cement Hranice, a.s.Modernizace pohonů  
Provedení nahrazení původních zastaralých pohonů pásových dopravníků pro dopravu suroviny novými pohony fy. Nord. Zákazník Cement Hranice, a.s.Opravy strojního zařízení  
Provádění oprav strojního zařízení expedice a rotační pece v Cement Hranice,a.s. během zimní odstávky 2007-08.Úprava pohonu korečkového elevátoru  
Provedení úpravy pohonů korečkových pásových dopravníků pro dopravu cementu a vratné krupice. Původní pohon byl doplněn o čelisťovou brzdu. Původní čepová spojka byla nahrazena spojkou N-Eupex (Flender) s brzdovým bubnem. Zákazník Cement Hranice, a.s.Výměna spojky pohonu korečkového dopravníku  
Provedení výměny původní čepové spojky s brzdovým bubnem za spojku N-Eupex pohonu korečkového dopravníku pro dopravu slínku do sila v Cement Hranice, a.s. Uvedená fotografie zobrazuje laserové měřiče při provádění ustavení pohonu.Oprava potrubních dílů  
Provedení dodávek a výměny potrubních dílů odprášení finálního třídiče kameniva. Zákazník Kamenolomy ČR.Opravy strojního zařízení  
Provádění oprav strojního zařízení expedice a rotační pece v Cement Hranice,a.s. během zimní odstávky 2008-09.Opravy strojního zařízení  
Provádění oprav strojního zařízení expedice a rotační pece v Cement Hranice,a.s. během zimní odstávky 2009-10.Rekonstrukce pohonu DP  
Provedení rekonstrukce hnací stanice DP. Původního elektrobuben pásového dopravníku pro dopravu komponent do cementového mlýna byl nahrazen hnacím bubnem s plochou převodovkou fy. Zákazník Cement Hranice, a.s.Oprava čelisťového drtiče  
Provedení výměny pancéřů pohyblivé drtící čelisti. Zákazník Cement Hranice, a.s.Opravy strojního zařízení  
Provádění oprav strojního zařízení expedice a rotační pece v Cement Hranice,a.s. během zimní odstávky 2010-11.Zaměření a seřízení náhonu cementového mlýna  
Provedení zaměření a sřízení výškových a směrových poměrů cementového mlýna v Cement Hranice,a.s.

Copyright © 12-2017 GTC Plus ®, Rezkova 1669,753 01 Hranice I-Město, IČ: 65914635, DIČ: 7309015681    |  All Rights Reserved